Tietoa konsultaatiopalvelusta

Kliinisen farmakologian konsultaatiot

Kliinisen farmakologian konsultaatiopalvelut on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Kysymykset voivat koskea joko yksittäistä potilasta ja hänen lääkitykseensä liittyviä asioita, kuten yhteisvaikutusta, haittavaikutuksia tai lääkevaihtoehtoja. Ne voivat liittyä myös laajempaan kokonaisuuteen, kuten esimerkiksi lääkeryhmän sisäiseen vertailuun jonkin haittavaikutuksen suhteen.

Konsultaatiopalvelua ei tarjota suoraan potilaille, vastaanottotoimintaa ei ole. Konsultaatiopalvelu on toistaiseksi maksuton.

HUS-alue

Konsultaatiopalvelu toimii puhelimitse arkisin klo 8–16. Puhelimessa voidaan vastaajan kanssa sopia, että kysymys lähetetään sähköpostitse erikseen ilmoitettavaan osoitteeseen. Vastaus pyritään antamaan kirjallisena kysyjän sähköpostiin. Palvelun puhelinnumero on 050 427 9297.

VSSHP

Kysymykset jätetään verkkolomakkeelle. Vastaus annetaan kirjallisena kysyjän sähköpostiin.

Muu Suomi

Kysymyksen voi osoittaa joko HUS:n tai VSSHP:n konsultaatiopalvelulle.

KONSULTAATIOPYYNTÖ

Mikäli kyseessä on potilastapaus, tarvitsemme kattavan vastauksen antamista varten joitakin taustatietoja potilaasta ja hänen lääkityksistään. Varaudu vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin:

Potilaan ikä ja sukupuoli.

Mahdolliset muut sairaudet.
Kaikki potilaan käyttämät lääkkeet annoksineen, vaikka kysymys koskisi vain yhden tai kahden lääkkeen tilannetta.
Kuinka nopeasti konsultaatiovastaus tarvitaan.


Seuraava sivu