Ajankohtainen

Sinkki-imeskelytabletti ei uuden tutkimuksen mukaan lyhennä flunssan kestoa

Julkaistu 12.2.2020 15.00

Helsingin yliopiston uudessa tutkimuksessa sinkkiasetaatti-imeskelytablettien ei todettu lyhentävän tavallisen flunssan kestoa.

​​​​Kokeessa toimitettiin sinkkiasetaatti-imeskelytabletteja tai lumelääkettä 253:lle Helsingin kaupungin työntekijälle. Työntekijöitä pyydettiin aloittamaan tablettien nauttiminen flunssan oireiden ilmaantuessa ja jatkamaan käyttöä viiden päivän ajan. Tavoitteena oli imeskellä 6 tablettia päivässä mahdollisimman hitaasti. Keskimäärin lumelääke- ja sinkkitabletteja imeskeltiin yhtä paljon, vaikka sinkkitablettien maku koettiin epämiellyttävämmäksi.

Potilaiden oireita ja niiden voimakkuutta seurattiin omaan raportointiin perustuvalla nettilomakkeella 10 vuorokauden ajan. Flunssan oireet kestivät keskimäärin 5 vuorokautta lumelääkeryhmässä ja 7 vuorokautta sinkkiasetaattiryhmässä.

Aikaisemmin juuri sinkkiasetaatti-imeskelytablettien tehosta flunssaan on saatu ristiriitaisia tuloksia. Joissakin tutkimuksissa on havaittu sinkkiasetaatin lyhentävän flunssan kestoa muutamalla vuorokaudella. Kun taas joissakin tutkimuksissa ei ole havaittu sinkkiasetaatilla olevan vaikutusta flunssan kestoon tai oireisiin. On mahdollista, että erot tutkimustuloksissa selittyvät imeskelytablettien ominaisuuksien tai niiden annosteluohjeiden eroilla. Nieltävien sinkkitablettien tai imeskeltävän sinkkisitraatin (ei siis asetaatin) ei ole todettu vaikuttavan flunssan kestoon.   ​​