Ajankohtainen

Parasetamoli ja raskaus

Julkaistu 27.8.2018 0.00

Parasetamoli on ensisijainen kuumelääke raskauden aikana.

​​Parasetamolia sisältävät kipu- ja kuumelääkkeet ovat olleet vuosikymmeniä laajassa käytössä ja aikoinaan hyvin suurilla annoksillakin. Vahvaan tehoa ja turvallisuutta koskevaan tietoon perustuen parasetamolia pidetään ensisijaisena kipu- ja kuumelääkkeenä raskauden aikana. Kuten kaikkien lääkkeiden kohdalla, tieto lääkkeen ominaisuuksista lisääntyy ajan ja käyttäjämäärien kasvun myötä ja niin myös parasetamolin kohdalla.

Hiljattain julkaistuissa tutkimuksissa raskauden aikainen parasetamolin käyttö on yhdistetty syntyneillä lapsilla havaittuihin oireisiin. Oireet ovat olleet ADHD-tyyppisiä tai autismin kirjon kaltaisia oireita. Tutkimukset ovat olleet laajoja, mutta niiden toteuttamistavassa on ollut puutteita. Joissakin tutkimuksissa ei esimerkiksi ole selvitetty sitä, kuinka paljon tai kauan raskaana oleva äiti on lääkitystä käyttänyt. Myös syntyneiden lasten mahdollinen oireilu on pystytty selvittämään vain puutteellisesti. Siten niiden perusteella ei voi sanoa, että parasetamolin käytöllä ja näillä lapsilla havaituilla oireilla olisi yhteyttä, tai varsinkaan, että oireet johtuisivat parasetamolista. Tutkimuksia parasetamolin tehosta ja turvallisuudesta niin raskauden aikana kuin muutenkin onkin syytä jatkaa edelleen.

Parasetamoli on ensisijainen kipu- ja kuumelääkeraskauden aikana. Kova kipu aiheuttaa äidille stressihormonien kohoamista, eikä se ole hyväksi sikiölle kuten ei myöskään korkea kuume. Näissä tilanteissa lääkitys on paikallaan. Sen sijaan parasetamolia, kuten mitään muutakaan lääkitystä, ei pidä käyttää turhaan raskauden aikana.  

Raskauden ja imetyksen aikaisesta lääkityksestä saa lisätietoa valtakunnallisesta Teratologisesta tietopalvelusta​​​​​ ​.