Ajankohtainen

Miten hävittää lääkelaastarit oikein?

Julkaistu 12.1.2021 14.00

Käytetyssä lääkelaastarissa on jäljellä lääkeainetta, ja laastarit on tärkeää hävittää oikein.

Lääkelaastari on yksi tapa annostella lääkettä tablettien, pistosten, voiteiden ja monien muiden valmistemuotojen joukossa. Lääkelaastari soveltuu hyvin erityisesti ​sellaisten lääkkeiden annosteluun, joita käytetään pitkäaikaisesti ja tasainen vaikutus on tärkeää.

Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi voimakkaat kipulääkkeet, hormonaaliset valmisteet, muistisairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet, pitkävaikutteiset nitrot ja matkapahoinvointilääkkeet. Lääkelaastarin käyttö on helppoa ja annostelu tarkkaa, mikä parantaa myös lääkehoidon turvallisuutta, kun lääkkeen unohtamisen tai yliannoksen mahdollisuus pienenee.

Lääkelaastari kiinnitetään iholle, jolloin laastariin varastoitu lääkeaine vapautuu hitaasti iholle, josta se imeytyy elimistöön ja kulkeutuu vaikutuskohtaansa. Lääkelaastarin käyttöaika vaihtelee eri lääkkeiden välillä. Useimmiten laastarin vaikutus riittää yhden tai muutaman vuorokauden ajan. Tarkat ohjeet kiinnityspaikasta ja antotiheydestä voi tarkistaa aina lääkkeen pakkausselosteesta.

Lääkelaastarin oikeanlainen hävittäminen

Käytetyssä lääkelaastarissa on vielä jäljellä lääkeainetta, minkä vuoksi laastarit on tärkeää hävittää oikein. Laastaria iholta poistettaessa on varottava liimapinnan turhaa koskettamista. Käytetty laastari taitetaan kahtia liimapinnat vastakkain, jolloin se ei enää tartu vahingossa toiseen henkilöön, eikä sitä voida enää tarkoituksellisesti väärinkäyttää. Taitettu laastari laitetaan takaisin alkuperäiseen tai uuden laastarin suojapussiin. Suojapusseihin näin pakatut laastarit säilytetään sivullisten ja lasten ulottumattomissa, kunnes ne toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi. Lääkelaastareita ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana, eikä niitä saa vetää wc-pönttöön.

Lue lisää: