Ajankohtainen

Verenpaineen hoito on tärkeää

Julkaistu 6.6.2019 13.00

Kohonnut verenpaine tunnistetaan ja hoidetaan usein riittämättömästi

​​​​​​​​​​​​


Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävin kuolleisuutta lisäävä riskitekijä, ja vuonna 2017 sen epäillään aiheuttaneen yli 10 miljoonaa kuolemantapausta. Tällä hetkellä yli miljardin ihmisen verenpaineen arvioidaan olevan kohonnut, ja luvun ennustetaan nousevan yli puoleentoista miljardiin vuoteen 2025 mennessä.

Arvostetussa European Heart Journal –lehdessä julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin puutteellisesti hoidetun tai kokonaan hoitamattoman kohonneen verenpaineen yleisyyttä 89:stä maasta kerätyn aineiston perusteella. Tutkimuksessa verenpainelukemia mitattiin noin 1,5:ltä miljoonalta henkilöltä, joiden keski-ikä oli 45 vuotta. Kohonneeksi verenpaineeksi määriteltiin tilanne, missä systolisen verenpaineen eli "yläpaineen" keskiarvo oli ≥140 mmHg ja/tai diastolisen verenpaineen eli "alapaineen" keskiarvo oli ≥90 mmHg.

Verenpainetauti havaittiin tutkituista henkilöistä kolmasosalla, josta 60 % tiesi entuudestaan asiasta ja 55 % käytti verenpainelääkitystä. Verenpainelääkitystä käyttävistä henkilöistä ainoastaan 60 %:lla verenpaine oli tavoitellulla tasolla. Alkoholinkäyttö ja ylipaino olivat selkeimmät tutkimuksessa havaitut kohonneen verenpaineen riskitekijät.

Koska kohonnut verenpaine ei useimmiten aiheuta oireita, tutkimuksen tulokset kannustavat jokaista selvittämään oman verenpaineensa ja hakeutumaan hoitoon kohonneiden arvojen tapauksessa. Verenpainelääkitystä käyttävien on syytä seurata verenpainettaan, sillä elintapamuutoksista ja lääkehoidosta saatavista hyödyistä ei muuten voida varmistua.

​