Ajankohtainen

ACE-estäjien ja ATR-salpaajien vaikutus koronavirustartuntoihin

Julkaistu 23.9.2020 15.00

Nykytiedon valossa tarvetta verenpainelääkityksen muuttamiselle COVID-19-infektion vuoksi ei ole. Mikään verenpainelääkeryhmä ei pahenna tautia tai ole osoittautunut toista paremmaksi.

ACE-estäjät ja ATR-salpaajat ovat lääkkeitä, joita käytetään verenpainetaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. COVID-19-pandemian alkuvaiheessa spekuloitiin, että nämä lääkkeet voisivat lisätä riskiä saada koronavirustartunta yleensä tai sen vakavampi tautimuoto. Näin ei kuitenkaan ole. Sen jälkeen mietittiin, voisiko näillä lääkkeillä olla ennustetta parantava vaikutus. Aihetta on tutkittu laajasti eikä selkeää näyttöä hyödyllisestä vaikutuksesta vielä toistaiseksi ole.

Ajatus ACE-estäjien tai ATR-salpaajien yhteydestä COVID-19-tartuntaan liittyy ACE2-proteiiniin, jota koronavirukset hyödyntävät solujen sisälle pääsyyn. Näiden lääkkeiden ajateltiin lisäävän ACE2-proteiinia ja siten helpottavan viruksen sisäänpääsyä. Tutkimusnäyttö osoitti tämän olettamuksen vääräksi.

Uusimmissa tutkimuksissa on selvitetty ACE-estäjien ja ATR-salpaajien käytön vaikutusta COVID-19-infektion ennusteeseen. Erityisesti Aasiassa on todettu, että kuolleisuus ja vakavammat tautimuodot ovat olleet jopa harvinaisempia näiden lääkkeiden käyttäjillä. Länsimaisissa tutkimuksissa tällaista eroa ei ole saatu esiin. On mahdollista, että eroissa vakavien tautimuotojen suhteen on vaikutusta myös muilla tekijöillä kuten elintavoilla.

Nykytiedon valossa tarvetta verenpainelääkityksen muuttamisel​le COVID-19-infektion vuoksi ei ole. Mikään verenpainelääkeryhmä ei pahenna tautia tai ole osoittautunut toista paremmaksi. Sen sijaan perussairauksien hyvän hoitotasapainon tiedetään olennaisesti parantavan potilaan ennustetta niin COVID-19-infektion kuin sydän- ja verisuonisairauksien suhteen. Lääkitystä kannattaa jatkaa lääkärin aiempien ohjeiden mukaan.

Tämä julkaisu on päivitys 5.6.2020 Ajankohtaista-julkaisuun.