Ajankohtainen

ACE-estäjien ja ATR-salpaajien vaikutus koronavirustartuntoihin

Julkaistu 5.6.2020 13.00

Nykytiedon valossa tarvetta verenpainelääkityksen muuttamiselle koronavirusuhan vuoksi ei ole.

ACE-estäjiä ja ATR-salpaajia, esimerkiksi enalapriilia ja kandesartaania, on käytetty verenpainetaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa jo vuosikymmeniä. Molemmat lääkeryhmät on todettu sekä turvallisiksi että tehokkaiksi kymmenien miljoonien käyttövuosien perusteella. Kuitenkin koronaviruspandemian alkuvaiheessa heräsi huoli, että nämä lääkkeet voisivat lisätä riskiä saada koronavirustartunta.

Ajatus ACE-estäjien tai ATR-salpaajien aiheuttamasta tarttumisriskin lisääntymisestä tuli kiinalaisesta tutkimuksesta, jossa todettiin verenpainetautia sairastavien ihmisten sairastavan myös COVID19-taudin vakavampia muotoja. Yhteydeksi epäiltiin ACE2-nimistä proteiinia. Tätä proteiinia on tiettyjen solujen pinnalla esimerkiksi keuhkoissa, verisuonissa ja sydämessä ja ACE-estäjien ja ATR-salpaajien tiedetään lisäävän sitä. Toisaalta tunnettujen koronavirusten, kuten SARS- ja MERS-virusten tiedettiin hyödyntävän juuri ACE2-proteiinia solun sisälle siirtymisessä, joten oletettavasti myös uusi SARS-CoV2-virus käyttäisi samaa reittiä. Näiden tietojen pohjalta tutkijat esittivät hypoteesin, jonka mukaan ACE-estäjien ja ATR-salpaajien käyttö helpottaisi SARS-CoV2-viruksen soluun pääsyä ja täten lisäisi tartunnan ja vakavan tautimuodon todennäköisyyttä. Vaikka tutkimusnäyttöä hypoteesin tukemiseksi ei ollut, väite ACE-estäjien ja ATR-salpaajien mahdollisesta haitallisuudesta levisi hyvin nopeasti ja aiheutti huolta sekä potilaissa että heitä hoitaneissa lääkäreissä.

ACE-estäjien ja ATR-salpaajien sekä koronavirusinfektion vakavuuden yhteyttä on sittemmin tutkittu runsaasti. ACE-estäjien tai ATR-salpaajien ei ole havaittu lisäävän riskiä koronavirustartunnan saamiseen tai vakavaan tautimuotoon. Osassa tutkimuksissa näillä lääkkeillä ei ole havaittu mitään vaikutusta ennusteeseen, sairaalahoidon tarpeeseen tai kuolleisuuteen ja toisissa ACE-estäjien ja ATR-salpaajien on jopa havaittu suojaavan COVID19-taudin vaikeimmilta muodoilta ja parantavan potilaan ennustetta. Alustavien havaintojen perusteella ACE-estäjät ja ATR-salpaajat saattavat hillitä SARS-CoV-2 virusinfektion aiheuttamaa voimakasta tulehdusvastetta ja siten suojata elimistöä, mutta asian varmistamiseksi tarvitaan lisätutkimusta.

Nykytiedon valossa tarvetta verenpainelääkityksen muuttamiselle koronavirusuhan vuoksi ei ole. Sen sijaan perussairauksien hyvän hoitotasapainon tiedetään olennaisesti parantavan potilaan ennustetta niin koronavirusinfektion kuin sydän- ja verisuonisairauksien suhteen. Lääkitystä kannattaa jatkaa lääkärin aiempien ohjeiden mukaan. Mikäli lääkityksen suhteen herää huolia, kehotamme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriin.