Talidentifiering

Vid talaudiometri utreds hörselsystemets förmåga att identifiera tal.

Som hjälp vid undersökningen används ett förinspelat talmaterial. Vid talförståelsetest i brus (HINT) ökas svårighetsgraden genom att man lägger till ett bakgrundsbrus som försvårar talidentifieringen.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä