Otoskopi

Före hörselundersökningen kontrollerar man den undersöktas öron med ett instrument som är avsett för att titta in i öronen.

Man tittar in i örat med ett otoskop eller alternativt med en tratt som placeras vid hörselgångens mynning och då använder man en pannlampa som ljuskälla.

Vid otoskopi avlägsnas vax som täpper till hörselgången och eventuella främmande föremål och sedan tittar man i vilket skick trumhinnan är. Om man börjar misstänka sekret i mellanörat kompletteras undersökningen med pneumatisk otoskopi eller tympanometri. Med hjälp av dessa undersöks trumhinnans rörelse och bedöms mellanörats tillstånd indirekt.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä