Hörselkurva

Den vanligaste hörselundersökningen är tonaudiometri som ger en hörselkurva för respektive öra.

Tonaudiometrin utförs med hjälp av kalibrerade hörlurar som har kalibrerats enligt internationella standarder och undersökningen sker i ett tillräckligt tyst undersökningsrum. Tonaudiometri som har utförts enligt internationella standarder är jämförbar mellan olika länder.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä