Bilddiagnostiska undersökningar förknippade med hörseln

Med bilddiagnostik kan man diagnostisera eller utesluta olika sjukdomar och vid behov planera en effektiv vård.

Vid sjukdomar i öronen och hörseln är de viktigaste bilddiagnostiska undersökningarna datoravbildning av öronen, datortomografi samt magnetundersökning av öronen. Vilken bilddiagnostisk undersökning som väljs påverkas i första hand av vad man vill utreda.

Datortomografi av öronen är en undersökning där man med hjälp av röntgenstrålar tar genomskärningsbilder av det önskade området. Med datortomografi av öronen undersöks öronens struktur, förändringar och hörselben till exempel när man planerar en öronoperation.

Magnetundersökning av öronen är den primära undersökningen när man istället för benvävnaden vill undersöka mjuka vävnader, såsom hörsel- och balansnerver, och sjukdomar i dessa.

Ofta kompletterar dessa undersökningar varandra. Till exempel vid planering av inoperation av hörselimplantat genomförs båda undersökningarna på patienten.

Hos barnpatienter görs de bilddiagnostiska undersökningarna vid behov under anestesi.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä