Andra sätt att undersöka hörseln och dess funktion

Hörselfunktionstester ger kompletterande information vid hörselundersökningar.

Ton- och talaudiometriska hörselundersökningar bygger på hur personen som undersöks reagerar på ett uppspelat ljud. Det är inte alltid möjligt att få en sådan reaktion till exempel på grund av personens ålder, utvecklingsnivå eller någon annan faktor som påverkar samarbetet. Därför behöver man ofta kompletterande information om funktionen i en viss del av hörselsystemet. Hörselfunktionstester ger kompletterande information.

Uppdaterad  14.9.2022

Kyllä