Andra sätt att undersöka hörseln och dess funktion

Hörselfunktionstester ger kompletterande information till hörselundersökningarna för diagnostik.

Ton- och talaudiometriska hörselundersökningar baseras på en reaktion från den undersökta, förknippad med ett uppspelat ljud. Det är inte alltid möjligt att få en sådan reaktion till exempel på grund av den undersöktas ålder, utvecklingsnivå eller en annan faktor som påverkar samarbetet. Därför behöver man också ofta kompletterande information om funktionen hos en viss del av hörselsystemet. Hörselfunktionstester ger kompletterande information.

Uppdaterad  14.9.2022

Kyllä