KYS Hörcentralens tjänster

Vid Kuopio universitetssjukhus genomförs hörselrehabilitering på polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar.

Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar svarar för den specialiserade sjukvården av patienter i alla åldrar som kommer med läkarremiss inom poliklinikens specialområde. Polikliniken har årligen cirka 19 000 poliklinikbesök. På polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarutförs läkarordinerade hörselundersökningar och genomförs hörselrehabilitering. Vid svår och framskridande hörselnedsättning används vård med hörselimplantat.

Vid KYS poliklinik för öron-, näs- och halssjukdomar bedriver man aktivt internationellt högklassig vetenskaplig forskning för att förbättra hörselrehabiliteringens kvalitet och effekt.

Besöksadress:

Puijon sairaala, byggnad A, 1 vån. Puijonlaaksontie 2, Kuopio

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä