Finska Hörselförbundet

Finska Hörselförbundet rf är en medborgarorganisation som arbetar för att förverkliga hörselskadades rättigheter. Finska Hörselförbundet och dess medlemsföreningar erbjuder aktiviteter och information till hörselskadade i alla åldrar.

​Till exempel medlemskvällar, månadsmöten, klubbar, utfärder och hörselnärtjänst är evenemang där man kan träffa människor och familjer som är i motsvarande livssituation. När man umgås och får kamratstöd får man mod att ta sig an de utmaningar som den nedsatta hörseln medför. 

Finska Hörselförbundet ordnar regionala hörselkurser i huvudsak för äldre hörapparatsanvändare. En av de regionala kurserna är årligen riktad till personer i arbetsför ålder och en kurs är inriktad på tinnitus. På Kopola kurscentral ordnas rekreationsevenemang och olika semesterveckor samt organisationsverksamhet för personer i alla åldrar. En anhörig är välkommen med på alla hörselkurser. 

För hörselskadade barn och unga erbjuder Finska Hörselförbundet funktionella läger samt kamratevenemang som genomförs lokalt och på distans. Barnlägren är avsedda för barn i åldern 7–12 år, lägren för tonåringar för 13–17-åringar och aktiviteterna för unga vuxna (NUTO) för 18–29-åringar. 

Uppdaterad  16.9.2022

Kyllä