Varierande hörsel

Människans hörsel kan variera av många olika orsaker. Variationens orsaker är till exempel en öppetstående örontrumpet, Meniérès sjukdom och ett brott i hörselbenskedjan.

Uppdaterad  14.9.2022

Kyllä