Tinnitus, det vill säga ringande öron

Tinnitus, det vill säga ringande öron, är en ljudförnimmelse som hörs i ena eller båda öronen och som inte beror på en utvändig ljudkälla. Nästan alla människor upplever ibland tinnitus.

Mottagligheten för tinnitus ökar vid hörselnedsättning. De vanligaste orsakerna till tinnitus är åldershörsel, bullerexponering, öronvax och vissa läkemedel. Å andra sidan kan tinnitus även förekomma utan hörselnedsättning.

Tinnitus kan börja så småningom och höras endast tidvis under dagen eller endast i tysta förhållanden. Ibland kan tinnitus börja akut till följd av bullerexponering, infektion, skada eller en akut hörselförlust som beror på en okänd orsak. Hur kraftigt man känner och hör sin tinnitus varierar och ibland kan tinnitus tillfälligt tillta i styrka utan någon förutsebar orsak. Oftast hörs tinnitus som ett högt surr, men vissa kan också höra ett lågt brummande. Vissa hör flera olika tinnitusljud. För vissa kan tinnitus bli bestående.

Tinnitus kan uppstå i flera delar av hörselbanan, till exempel i hörselorganet, hjärnstammens nervcellskärnor eller i hjärnbarken. Tinnitus kan vara starkare när man är trött och det centrala nervsystemets regleringsmekanismer inte fungerar med full kapacitet.

Om man aktivt lyssnar på sin tinnitus kan dess styrka och störningsgrad öka. Därför uppmanas patienter att ha bakgrundsljud, såsom radio- eller tv-program eller lugn musik i bakgrunden. Avslappnande meditation kan också hjälpa. Om hörseln är nedsatt kan en hörapparat ofta hjälpa mot tinnitus.

Människor upplever styrkan och störningsgraden hos tinnitus på mycket olika sätt. I sig är tinnitus helt ofarligt och med tiden minskar dess störningsgrad ofta.

Uppdaterad  14.9.2022

Kyllä