Normal hörsel och grad av hörselnedsättning

En normal hörsel kan fastställas med hjälp av hörselmätningar. Hörselnedsättningarna delas in i fyra svårighetsgrader.

De ljudnivåer som man i genomsnitt uppfattar har angetts för friska unga vuxna för olika frekvenser och med en viss hörlursmodell (ISO 389-1:2017). Dessa nivåer har definierats som 0-dB-nivåer vid hörselmätning.

I Finland används den definition av hörselnedsättningar som utarbetats av en EU-arbetsgrupp. Definitionen baseras på medelvärdet av tontrösklarna i det bättre örat. Tontrösklarna mäts separat vid frekvenserna 500, 1 000, 2 000 och 4 000 Hz och av dessa räknar man ut ett medelvärde. Baserat på medelvärdena kan hörselnedsättningarna delas upp i fyra svårighetsgrader:

 
  • lindrigt: över 20 dB och mindre än 40 dB
  • måttligt: över 40 dB och mindre än 70 dB
  • svårt: över 70 dB och mindre än 95 dB
  • mycket svårt: 95 dB eller över.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä