De vanligaste hörselnedsättningarna

En hörselnedsättning kan bero på exempelvis inflammation i mellanörat, bullerskada i örat eller åldrande.

En konduktiv hörselnedsättning beror på att ljudet inte kan fortplanta sig eller ledas vidare i hörselgången, på trumhinnan eller i hörselbenen. En sensorisk hörselnedsättning beror å sin sida på att receptorcellerna i innerörats snäcka inte fungerar.

Om hörselnerven eller övriga områden i hörselbanan fungerar bristfälligt rör det sig om en neural hörselnedsättning. En kombination av ovan nämnda hörselnedsättningar kallas för kombinerad hörselnedsättning.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä