Information om Hörselhuset

Hörselhuset är avsett för personer i alla åldrar som antingen själva har problem med hörseln eller vars anhöriga har problem med hörseln. Hörselhuset innehåller information och stöd även för andra hörselsymtom, till exempel tinnitus och varierande hörsel.

Innehållet i Hörselhuset har planerats och genomförts av vårdpersonalen inom hörselrehabilitering vid de olika universitetssjukhusen i Finland. Utformningen av innehållet har även påverkats av respons från patienter och deras anhöriga.

Vi hoppas att Hörselhuset hjälper dig!

Hörselhusets innehåll och funktioner kommer att utökas med tiden. Vi tar gärna emot förslag på hur Hörselhuset kunde utvecklas!

 

Kyllä

Uppdaterad  16.9.2022