Hörselimplantatoperation

​En hörselimplantatoperation är ett säkert ingrepp. Vanligtvis tillbringar man 1–2 dygn på sjukhuset.

Hörselimplantatets invändiga del och örats inre struktur.Vid en hörselimplantatoperation kommer man till sjukhuset på operationsdagens morgon eller redan under föregående dag. Den mottagande sjukskötaren ger handledning inför operationen. Innan man går till operationssalen kan man få en lugnande premedicinering och själva operationen görs under narkos.

I operationen implanteras hörselimplantatets mottagare bakom örat och elektrodkedjan i innerörats snäcka. Operationen tar 1,5–2 timmar. Efter operationen kan man känna lätt smärta, svindel, illamående eller ringningar i örat. Dagen efter operationen kontrollerar läkaren operationssåret.

I regel tillbringar man 1–2 dygn på sjukhuset. I det opererade örat kan det förekomma resthörsel, men man bör förbereda sig på att man inte hör något med örat innan de utvändiga delarna är på plats. Sjukledigheten är i regel 2 veckor.

En hörselimplantatoperation är ett säkert ingrepp och allvarliga biverkningar uppträder sällan. Lindriga biverkningar är vanligare, och av dessa är övergående svindel och förändrat smaksinne de vanligaste.

Smärtkontrollhuset erbjuder forskningsinformation om smärtbehandling efter en operation.

Uppdaterad  14.9.2022

Kyllä