Bedömning av vård med hörselimplantat på polikliniken

Innan man beslutar sig för att använda hörselimplantat gör man en övergripande hörselbedömning av patienten på polikliniken vid ett universitetssjukhus.

Patienten kommer med remiss till bedömningen av vård med hörselimplantat till universitetssjukhusets poliklinik (HUCS, KYS, OYS, TAYS eller ÅUCS). På polikliniken görs en övergripande bedömning av patientens hörsel. Patientens hörsel undersöks med och utan de hörapparater som patienten använder genom att mäta toner och tal. Dessutom kontrollerar man att hörapparaterna är korrekt inställda.

På polikliniken träffar patienten en läkare och vården med hörselimplantat förklaras för patienten. För patienter som kommer för bedömning av operation görs en magnetundersökning av huvudet och vid behov datortomografi av öronlabyrinten eller en konstråledatortomografi.

Om man beslutar sig för operationsbehandling får patienten en plats i operationskön. De flesta patienter som kommer till hörselimplantatoperation kallas in för ett besök 1–2 veckor före operationen. Före detta förbesök ombeds patienten fylla i ett formulär med förhandsuppgifter och patienten hänvisas till laboratorium för laboratorieprov.

Under förbesöket träffar patienten den opererande öronkirurgen och sjukskötaren. Under besöket går man igenom frågor som gäller förberedelserna inför operationen, vistelsen på sjukhuset och återhämtningstiden efter operationen. Dessutom kartlägger man patientens övergripande situation. De anhöriga har möjlighet att delta i förbesöket. Vid besöket ges anvisningar om vilka läkemedel som måste pausas före operationen och vilka läkemedel man kan ta på operationsdagen. Dessutom kontrolleras patientens vaccinskydd.

Patientens motivation och positiva inställning till rehabiliteringen bidrar till en lyckad vårdväg. Målet är en förbättrad hörsel och därmed en smidigare kommunikation.

Operationshuset erbjuder pålitlig information för operationspatienter och hjälper dig att förbereda dig för operationen.

Uppdaterad  14.9.2022

Kyllä