Uppföljning vid rehabilitering med hörselimplantat

Hörselimplantatets funktion följs upp under kontrollbesök.

Hos vuxna kontrolleras implantatets funktion och inställningar under kontrollbesök, vanligtvis med 1–2 års mellanrum. Innan ljudprocessorn ställs in under besöken genomförs hörselundersökningar och tester med meningar i brus. Syftet med inställningarna är att hitta den lämpligaste stimulansnivån för användaren och ge bästa möjliga hjälp för att höra.

Barn under skolåldern går på kontrollbesök åtminstone varje halvår och barn i skolåldern årligen. Vård med hörselimplantat hos barn tar tid och engagemang av hela familjen. För att stödja barnets språkutveckling behövs det regelbunden talterapi i flera års tid, samt daglig träning av hörseln och de språkliga färdigheterna.

Uppdaterad  14.9.2022

Kyllä