Att höra med hörselimplantat

När hörselimplantatet har ställts in för användning börjar man höra ljud. Till en början kan ljudkvaliteten vara konstig och svår att greppa, men situationen förbättras när man använder implantatet regelbundet.

Hörselimplantatet aktiveras 2–4 veckor efter operationen när såret har läkt. Man lär patienten använda implantatet och implantatet ställs in individuellt för varje patient. Audiologerna och sjukhusingenjörerna svarar för inställningarna av implantatet.

I början av rehabiliteringen ställs implantatet in flera gånger. För att nå ett bra rehabiliteringsresultat behöver man öva i flera månader. Hos barnpatienter kontrolleras och justeras inställningarna oftare när barnet växer och hörseln utvecklas.

En rehabiliteringsplan för patienten​ ​upprättas tillsammans med rehabiliteringshandledaren. Innehållet i planen bestäms utifrån de individuella behoven och möjligheterna. Rehabiliteringshandledaren ger handledning till patienten och de anhöriga i hur man ansöker om tjänster och förmåner.

Ett lyckat rehabiliteringsresultat förutsätter att patienten förbinder sig till och är motiverad att lära sig att höra. Rehabiliteringen är ett samarbete mellan flera yrkesgrupper: deltagande är en audiolog, audionom, rehabiliteringshandledare och en socialarbetare. Dessutom omfattar rehabiliteringen ofta undersökningar och rehabilitering med talterapeut och psykolog.

I början av rehabiliteringen varierar de ljudförnimmelser som hörselimplantatet producerar. Ljudet från implantatet kan låta metalliskt, maskinliknande, pipigt eller ekande. Man måste dagligen öva sig på att höra med implantatet. Efter att implantatet har aktiverats får patienterna anvisningar om hur de ska öva på att lyssna endast med implantatet. När användningen framskrider kommer ljuden att balanseras till nästan de normala inom några veckor. Hörselresultaten hos de flesta patienterna stabiliseras under det första året. När rehabiliteringen framskrider kan man träna till exempel med ljudböcker.

En framgångsrik vård med hörselimplantat förbättrar avsevärt talförståelsen och patienten kan också reglera sin egen röst bättre. Tillsammans underlättar dessa förändringar till exempel användningen av telefon. De förbättrade kommunikationsmöjligheterna hjälper patienterna att fungera självständigt i vardagssituationer, vilket för sin del förbättrar livskvaliteten betydligt.

Största delen av hörselimplantatanvändarna kan tala utan problem i lätta hörförhållanden och i förutsebara situationer. Implantatet ger dock inte en normal hörsel, så i en miljö med bakgrundsbrus kan det fortfarande vara svårt att höra.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä