Vad är ett hörselimplantat?

Ett hörselimplantat hjälper personer att höra, men fungerar på ett annat sätt än en hörapparat.

Ett hörselimplantat är ett hörhjälpmedel som avviker en del från en normal hörapparat. Hörselimplantatet omfattar en inre del som opereras in, en yttre del som påminner om en hörapparat, samt en magnet.

Hörselimplantat har använts i Finland för svåra hörselnedsättningar sedan 1995. I dag genomförs cirka 200 ingrepp årligen. Implantatoperationerna har koncentrerats till fem universitetssjukhus. Vård med hörselimplantat kan ge en bra talidentifieringsförmåga i lugna hörmiljöer. Vården har konstaterats öka livskvaliteten i alla åldersgrupper. De yngsta patienterna har varit 8–10 månader gamla och de äldsta över 80 år. År 2021 fanns det uppskattningsvis cirka 1 400 patienter med hörselimplantat i Finland.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä