När behövs vård med hörselimplantat?

Lämpligheten av ett hörselimplantat som vårdform utreds noggrant.

Vård med hörselimplantat lämpar sig som rehabiliteringsform för svåra hörselnedsättningar som förvärras. Vården lämpar sig för hörselnedsättningar som härrör från innerörat och där rehabilitering med hörapparat inte möjliggör en tillräcklig talidentifieringsförmåga.

Eftersom hörselimplantatets funktion baseras på stimulering av hörselnerven i innerörat är avsaknaden av ett inneröra eller en hörselnerv kontraindikationer för operation. Relativa kontraindikationer är en hörselnervstumör eller en svår skada på hörselnerven.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä