Hörselimplantatets konstruktion

​​Implantatsystemet består av en utvändig och invändig del.

​​Hörselimplantatets invändiga del placeras kirurgiskt på skallbenet under huden. Den utvändiga delen består av en ljudprocessor och en sändarspole. Ljudprocessorn hålls bakom örat som en hörapparat och sändarspolen fästs med magnet på huden ovanpå mottagaren i implantatkroppen.

Ljud som kommer in via ljudprocessorns mikrofoner konverteras till digitala signaler. Signalerna förmedlas av sändarspolen till im​plantatet som ligger under huden. Implantatet omvandlar den digitala ljudsignalen till elektriska impulser och skicka impulserna till en elektrodkedja i innerörat. Implantatets elektroder stimulerar receptorcellerna i innerörat och hörselnervens celler, som förmedlar ljudsignalerna till hjärnan där en hörselförnimmelse produceras.

Hörselimplantatets konstruktion

  1. Ljudprocessor
  2. Sändarspole
  3. Hörselimplantat
  4. Elektrodkedja i innerörats snäcka
Förstoring av öra och genomskärning av dess struktur. Bilden visar en sändarspole ovanpå huden och dess motstycke hörselimplantatet under huden. Från hörselimplantatet går det en elektrodkedja som vrids in mot snäckan i innerörat. 

Uppdaterad  14.9.2022

Kyllä