Att beakta vid användningen av hörselimplantat

Efter en hörselimplantatoperation måste man iaktta särskild försiktighet vid medicinska ingrepp.

Patienten ska diskutera begränsningarna med en läkare och alltid visa upp sitt patientkort för hörselimplantatpatienter innan några medicinska undersökningar eller behandlingar utförs.

Uppdaterad  14.9.2022

Kyllä