Information om rehabilitering med hörapparat

Om du tycker att du hör dåligt och du konstateras ha en hörselnedsättning, kan din funktionsförmåga återställas genom rehabilitering med en hörapparat. Hörapparaten är ett mycket vanligt hjälpmedel som du kan ta i bruk utan kostnad.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä