Rehabilitering för barn med hörselimplantat

Vid svår hörselnedsättning kan det planeras rehabilitering med hörselimplantat.

Om barnet har en så svår hörselnedsättning att den förstärkning hörapparaten ger inte är tillräcklig för att barnet ska lära sig talspråk, kan man planera rehabilitering med hörselimplantat. För barn som är döva sedan födseln är målet att ta hörselimplantaten i användning före barnet fyllt ett. Med hjälp av implantaten har barnet sett till hörseln vanligen förutsättningar att kunna kommunicera på talat språk.

När barnet fått implantaten får hen stöd i sin rehabilitering och regelbunden uppföljning på Hörcentralen. På sin hemort får barnet talterapi för att stödja utvecklingen av hens hörselförmåga och talspråk. För familjerna kan man ordna undervisning i stödtecken (och ibland teckenspråk) för att trygga kommunikationen i början av rehabiliteringen och för situationer då implantatet inte kan användas.

 

Kyllä

Uppdaterad  30.8.2023