Rehabilitering för barn med hörapparat

Att tidigt börja använda hörapparat förbättrar prognosen för barnets tal- och språkutveckling.

För barn provar man i allmänhet ut bakom örat-hörapparater. För hörapparaterna tillverkas öroninsatser som anpassas efter barnets öron. För öroninsatserna tar man avtryck av barnets öron. Hörapparaterna programmeras individuellt så att de förstärker just de ljudfrekvenser som barnet har svårt att uppfatta.

Om barnet saknar hörselgång eller ytteröra kan hen få en så kallad benförankrad hörapparat. Med hjälp av vibration leder apparaten förstärkt ljud via skallbenet direkt till innerörat.

Barnet ska använda hörapparaten alltid då hen är vaken. I allmänhet vänjer sig barnet snabbt vid hörapparaterna men ibland kan det ta tid. Det är viktigt att föräldrarna förhåller sig positivt till hörselrehabiliteringen och uppmuntrar barnet att använda hörapparaten.

Uppföljning av ett barn som genomgår hörselrehabilitering

Barnet får regelbunden uppföljning på Hörcentrum. Uppföljningsbesöken sker med ½–2 års mellanrum beroende på barnets ålder och grad av hörselnedsättning. Till stöd för barnets rehabilitering finns en multiprofessionell arbetsgrupp som förutom läkare och audionom enligt behov består av sjukskötare, talterapeut, rehabiliteringshandledare, teknisk personal , psykolog och socialarbetare.

 

Kyllä

Uppdaterad  30.8.2023