Talterapi för vuxna vid hörselrehabilitering

En talterapeut bedömer vilka problem hörselnedsättningen kan medföra för diskussionsväxelverkan och erbjuder hjälp för dem. Det rekommenderas att närstående diskussionspartner deltar vid besöket hos talterapeuten.

Tiden till talterapi bokas till exempel via audionomen på hörcentralen, rehabiliteringshandledaren eller på läkarmottagningen. Tillgången till talterapitjänster för vuxna patienter varierar mellan de olika sjukvårdsdistrikten.

Talterapin fokuserar på problem med hörseln, en bedömning av hur smidig patientens diskussionsväxelverkan är och rådgivning som ges med stöd av bedömningen. En rapport över bedömningen fungerar vid behov som endel av bedömningen av patientens arbetsförmåga.

På talterapeutens mottagning görs en intervju enligt det individuella behovet, ett test av förmågan att förnimma tal samt planeras fortsatt rehabilitering. Målet är att få patienten att bättre förstå hur hörselnedsättningen påverkar en smidig diskussion och den sociala orken. Samtidigt ökar kännedomen om metoder som underlättar diskussionerna.

I talterapin motiveras patienten att använda hörapparaterna och vid behov skrivtolkning. För de anhöriga berättar talterapeuten om diskussionsmetoder och hjälper dem att förstå vilka verkningar hörselnedsättningen har. Dessutom deltar talterapeuten i de olika skedena av rehabilitering med hörselimplantat.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä