Talterapi för barn och unga vid hörselrehabilitering

En talterapeut hjälper när man har problem med tal, språk och kommunikation på grund av utmaningar med hörseln.

Ett barn med konstaterad hörselnedsättning får sin första tid till talterapeutens mottagning vid hörcentralen under samma tid som de första hörapparaterna eller hörimplantaten utprovas. Därefter träffar talterapeuten familjen utifrån det individuella behovet.

Talterapeuten bedömer barnets kommunikations- och språkutveckling och behovet av regelbunden talterapi nära hemmet. Om ett behov av regelbunden talterapi konstateras, fastställer talterapeuten tillsammans med vårdnadshavarna målen för rehabiliteringsperioden och hjälper till med de praktiska arrangemangen kring talterapin. Dessutom planerar talterapeuten tillsammans med vårdnadshavarna vilken kommunikationsform som för tillfället ska användas med barnet och hjälper familjen att stödja barnets kommunikations- och språkutveckling i vardagen.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä