Psykologens roll vid hörselrehabilitering för barn

Psykologen följer med barnets utveckling som helhet. En viktig del av psykologens tjänster är också rådgivning och diskussionsstöd till föräldrarna.

När en hörselnedsättning konstateras hos ett barn är det viktigt att följa barnets utveckling som helhet så att man beaktar den förhöjda risken för särskilda svårigheter och ytterligare skador. En tillräckligt tät uppföljning av utvecklingen hjälper till när man ska specificera barnets rehabiliteringsplan. Samtidigt hänvisas barnet till det stöd barnet behöver samt till eventuell rehabiliterande terapi.

Vid uppföljningen av utvecklingen observerar psykologen barnet och samlar information om barnets aktiviteter av vårdnadshavarna och småbarnspedagogerna. Psykologen använder också ofta testmetoder för sina bedömningar. Psykologen skriver de handledningsutlåtanden som behövs samt utlåtanden om specialstöd till småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

En annan viktig del av psykologens arbetsbeskrivning är rådgivning och handledning till barnets föräldrar i frågor som rör barnets utveckling. Dessutom erbjuder psykologen diskussionsstöd för barnets familj och unga enligt deras behov och önskemål.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä