Vad gör hörselhandledaren vid hörselrehabilitering?

Hörselhandledningen stöder hörselrehabiliteringen i olika livsskeden.

Rehabiliteringshandledaren

 • kartlägger användningen av hörapparat eller annat hjälpmedel samt annat rehabiliteringsbehov
 • diskuterar särdrag kring patientens hörselnedsättning eller sjukdom, rehabiliteringstjänster och stödformer med patienten och de anhöriga
 • strävar efter att främja patientens kommunikation och rehabiliteringsmotivation
 • handleder och ger råd om hur man ansöker om tjänster och förmåner och ger erforderliga rekommendationer och utlåtanden
 • stöder patientens deltagande i vardagsaktiviteter (till exempel hobbyer och annat socialt liv) så att kommunikationssvårigheter och omgivningens fördomar minimeras, så att patienten inte blir utestängd
 • bedömer behovet av extra hjälpmedel med beaktande av skydd av hörseln
 • handleder användningen av hörhjälpmedel, installerar små hjälpmedel och ger erforderliga rekommendationer och utlåtanden som bilaga till hjälpmedelsansökan
 • strävar efter att främja hörseltillgängligheten i patientens närmiljö.

Rehabiliteringshandledaren deltar i olika livsskeden genom att

 • stödja och följa barnets tal- och språkutveckling tillsammans med föräldrarna och proffsen inom småbarnspedagogiken
 • stödja patientens skolgång, studier och yrkesvägledning
 • stödja patientens inträde på arbetsmarknaden, arbete och kvarvarande i arbetslivet samt kartläggning av pensionsmöjligheter
 • stödja åldrande patienter i att ordna ett tryggt och meningsfullt liv.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä