Information om hörselrehabilitering

Hörselrehabilitering är en lagstadgad tjänst. Hörselhandledarens stöd, handlednings- och rådgivningstjänster och lånbara hjälpmedel är avgiftsfria för patienten.

Hörselnedsättningens svårighetsgrad inverkar på rehabiliteringsåtgärderna och tillgången till tjänster. Hörselnedsättningen kan orsaka kommunikationsproblem och problem i sociala relationer och ett självständigt uträttande av ärenden. Det sociala umgänget kan begränsas om patienten inte hör andras tal. Med hörselrehabilitering strävar man efter att stödja kommunikationssätten mellan patienten och näromgivningen och patientens möjligheter att få information, samt att förebygga en isolering från samhället.

En förändrad miljö kan påverka kommunikationen: till exempel kan minsta lilla bakgrundsbrus göra det svårt att höra tal. Med hörselrehabilitering påverkas hörseltillgängligheten genom att man försöker förbättra hörselförhållandena.

Hörselhandledaren berättar om vilka möjligheter det finns för att man bättre ska höra de vanliga audioapparaterna i hemmet. Hörselhjälpmedlen väljs individuellt utifrån patientens behov och användningsfärdigheter. Utbudet av hörhjälpmedel varierar mellan sjukhusen. De nationella tillgänglighetsgrunderna styr hjälpmedelsrehabiliteringen.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä