Anhöriga och kamratstöd vid hörselrehabilitering

De anhöriga spelar en viktig roll för vårdrelationen vid hörselrehabilitering.

Det är viktigt att de anhöriga till en person som har får ett hörhjälpmedel är medvetna om de olika faserna i hörselrehabiliteringen. De anhöriga hålls bäst informerade om de deltar i besöken på polikliniken.

Vid utprovning av hörapparat och aktivering av hörselimplantat får man handledning i användningen av apparaterna. De anhöriga fungerar som ”extra öron” vid poliklinikbesöken och de kan hjälpa till att komma ihåg. Under kontrollbesöken är det bra om de anhöriga är aktiva och ber om specificerande uppgifter.

Kamratstöd till insjuknade och anhöriga

Kamrathuset hjälper insjuknade och deras anhöriga att hitta kamratstöd och pålitlig information om kamratstöd. Kamrathuset samlar det kamratstöd som patientorganisationerna erbjuder.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä