Övriga hörhjälpmedel

I vardagliga hörselförhållanden förekommer det ofta bakgrundsbrus och eko. I situationer med brus och eko är det avsevärt svårare för personer med hörapparater att identifiera tal.

Ju längre lyssnaren är från talaren, desto svagare är ljudet från talaren ​i förhållande till ekot och bakgrundsbruset i utrymmet. Avsikten med extra hörhjälpmedel som ansluts till hörapparater är att fånga upp talarens röst i bra kvalitet och med god ljudstyrka nära talarens mun eller en annan ljudkälla och förmedla ljudet så störningsfritt som möjligt till den som har hörapparaten.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä