Människans hörselområde

Ljud är vibrationer i ett medium, vilka oftast innebär periodiska förändringar i lufttrycket. I regel är flera olika frekvenser blandade samtidigt och då talar man om sammansatta ljud.

Människan hör olika frekvenser, med andra ord tonhöjder, i intervallet cirka 20–20 000 hertz (Hz). Grundfrekvensen för tal är 100–200 Hz hos män och cirka den dubbla hos kvinnor. Talet omfattar en riklig mängd multiplar av grundfrekvensen och förhållandena mellan styrkorna hos dessa varierar för de olika vokalerna. Konsonanternas frekvenser är också högre än grundtonen. Det viktigaste frekvensinnehållet i tal är cirka 500–4 000 Hz.

 

Uppdaterad  12.9.2022

Kyllä