Tips för att stödja tal- och språkutvecklingen hos ett barn med hörselnedsättning

Föräldrar och andra anhöriga spelar en viktig roll i utvecklingen av barnets kommunikationsfärdigheter.

Om man misstänker att ditt barn har problem med hörseln eller barnet har en konstaterad hörselnedsättning, kan du stödja barnets tal- och språkutveckling på många olika sätt.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä