Varför är det bra att göra hörselövningar?

För att lyssna med hörapparat eller hörselimplantat behöver man ofta träna för att få bästa möjliga nytta av dem.

Hörselövningar gynnar personer som använder hörhjälpmedel. Redan när man tar en hörapparat i regelbundet bruk startar hörselrehabiliteringen: ljuden förstärks och man hör ljud man inte har hört tidigare. När denna hörselrehabilitering med vardagsljud på heldagsbasis kompletteras med effektiv hörselträning får man ännu mer nytta.

Hörselövningarna syftar till att vänja hjärnan med användningen av hörapparater och hörselimplantat, förbättra den nytta man får av dem och öka en regelbunden användning av dem. Dessutom stöder hörselövningarna hjärnfunktioner som är förknippade med behandlingen av ​hörselinformation, till exempel hörselminnet.

När man använder hörapparat och hörselimplantat och gör hörselövningar kan man uppfatta tal bättre. Detta ger i regel mod att delta i umgänget och umgänget blir lättare. När man använder hörseln effektivt kan man bevara sin mentala vitalitet.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä