Testa olika hörselövningar

När du gör hörselövningar är det viktigaste att du hittar sådana alternativ som du själv gillar. Då orkar du återgå till aktivt lyssnande om och om igen.

Precis som med all annan träning är det rep​etitionen som garanterar utvecklingen. Det lönar sig inte att träna om man är trött eller inte har rätt sinnesstämning.

Om det känns svårt att komma igång kan du först göra övningarna i till exempel 5–10 minuters perioder dagligen. När du kommit igång med träningen kan du öka träningsmängden. Det kan ta flera månader innan man blir van med ljudvärlden i nya hörhjälpmedel. Under den här tiden är det bra om du gör hörselövningar mer aktivt.

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä