Ytterligare hjälp när du inte uppfattar vad som sägs

Flera olika hjälpmetoder kan användas för att göra diskussionen smidigare.

De anvisningar som har samlats på den här sidan syftar till att det skulle vara så bekvämt som möjligt att uppfatta tal. Då bryts diskussionen inte så mycket som tidigare.

Uppdaterad  15.9.2022

Kyllä