Om hörapparaten inte fungerar

Du kan stöta på problem med hörapparatens funktion. Se de vanligaste orsakerna till funktionsstörning, så kanske du löser problemet snabbt.

Om hörapparaten inte fungerar ska du kontrollera om

  • hörapparaten har strömmen påkopplad
  • det finns ström i batteriet
  • ljudkanalen i öroninsatsen är öppen
  • ljudslangen är hel och ren.

Om apparaten piper i örat ska du kontrollera om

  • öroninsatsen sitter rätt i örat
  • öroninsatsen är rätt för dig (inte för glapp)
  • ljudslangen är hel
  • hörapparatens krok är hel
  • ljudkanalen i öroninsatsen är öppen.

Om du har mycket vax i öronen kan du inte höra ordentligt med apparaten. Vaxet kan även få apparaten att pipa. Låt vid behov rengöra öronen på din hälsocentral.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä