Byta batteri i en hörapparat med högtalaren i hörselgången

Hörapparaten fungerar med ett batteri. Beroende på batteristorleken är livslängden för batteriet 1–2 veckor.

Bilden visar en mikroöroninsats och en hörapparat med batterifacket öppet.Batterier säljs på apoteken, i varuhus, i hörselvårdsföreningar samt i uraffärer och butiker i hörselbranschen. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på hörapparatens batteristorlek.

Byta batteri

  • Ta bort etiketten från det nya batteriet.
  • Vänta i åtminstone 15 minuter för att zink-luftbatteriet ska aktiveras.
  • Sätt i batteriet i batterifacket (batteriets +-symbol uppåt) och stäng batterifacket.

Bilden visar ett batteri med en röd etikett på översidan. Pilen visar att etiketten ska tas bort. Klocksymbolen anger en väntetid på 15 minuter. 

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä