Kuuloliitto

Kuuloliitto ry on kansalaisjärjestö, joka toimii ja vaikuttaa kuulovammaisten oikeuksien toteuttamiseksi. Kuuloliitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat toimintaa ja tietoa kaikenikäisille kuulovammaisille. 

Esimerkiksi jäsenillat, kuukausitapaamiset, kerhot, retket ja kuulolähipalvelu ovat tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin ja perheisiin. Yhdessäolo ja vertaisten tuki antavat rohkeutta kohdata kuulon heikentymisen mukanaan tuomat haasteet. 

Kuuloliitto järjestää alueellisia kuulokursseja pääasiassa ikääntyville kuulokojeen käyttäjille. Vuosittain yksi alueellisista kursseista on suunnattu työikäisille ja yksi kurssi on tinnituspainotteinen. Kopolan kurssikeskuksessa on virkistystapahtumia ja erilaisia lomaviikkoja sekä järjestötoimintaa kaiken ikäisille. Kaikille kuulokursseille on myös läheinen tervetullut. 

Kuulovammaisille lapsille ja nuorille Kuuloliitto tarjoaa toiminnallisia leirejä sekä alueellisia ja etänä toteuttavia vertaistapahtumia. Lasten leirit on tarkoitettu 7 – 12 -vuotiaille, varhaisnuorten leirit 13 - 17 -vuotiaille ja nuorten aikuisten (NUTO) toiminta 18 - 29 -vuotiaille. 

Päivitetty  12.7.2021

Kyllä