Siirry sivun sisältöön

Kehitä huuliolukutaitoasi

Kuka tahansa voi kehittää omaa huuliolukutaitoa sekä taitoa puhua siten, että huuliolukijan on mahdollisimman helppoa saada puheesta selvää.

Tällä sivulla on harjoituksia, joiden avulla kuuntelija voi harjoitella huuliolukua yhdessä keskustelukumppanin kanssa. Samalla puhuja voi harjoitella selkeää ja riittävän ilmeikästä puhetta. Kun teette harjoituksia, antakaa toisillenne palautetta. Lapsen kanssa harjoitellessa on tärkeää muistaa olla lapsen kasvojen tasolla.

Vinkkejä harjoitteluun

  • Harjoitteluun kuuluu aina toistamista. On mahdollista, että huuliolukija saa heti selvää puheesta, mutta jos näin ei käy, sanaa tai toimintaohjetta voi toistaa pari kertaa.

  • Jos huulioluku on liian vaikeaa, puhuja voi parin äänettömän toiston jälkeen sanoa saman asian ääneen ja sitten taas ilman ääntä.

  • Jos puhuminen täysin ilman ääntä tuntuu vaikealta, harjoituksen taustalle voi lisätä hälyä esimerkiksi radiosta. Näin puhujan puheäänen kuuleminen vaikeutuu.

  • Huulioluvun harjoittelun yhteydessä voi harjaannuttaa myös sormiaakkosia tai viittomamerkkejä. Tee nämä lähellä kasvojasi, jotta kuuntelija näkee sekä käden merkin että huulion.

Katsokaa kuvakirjaa tai mainoslehtistä. Niissä on erilaisia asioita ja esineitä, joita voi nimetä. Puhuja valitsee asian tai esineen ja nimeää sen ilman ääntä. Huuliolukija pyrkii saamaan selvää, mikä sana sanottiin. Tässä harjoituksessa on tärkeää nostaa katse pois kuvasta ja varmistaa molemminpuolinen katseyhteys ennen sanan sanomista.

Valitkaa aihepiiri, esimerkiksi värit, vaatteet, hedelmät tai ammatit. Kun aihepiiri on valittu, puhuja sanoo sanoja kyseisestä aihepiiristä ilman ääntä. Huuliolukija pyrkii saamaan selvää, mikä sana sanottiin. Mitä tutumpi aihepiiri on, sitä paremmin kielellinen päättely ja arvaaminenkin auttavat huuliolukijaa.

Puhuja kirjaa ylös lyhyitä toimintaohjeita, esimerkiksi ”anna vasen käsi”, ”nosta jalkaa” ja ”pyöri ympäri”. Kun toimintaohjeiden lista on valmis, puhuja sanoo toimintaohjeet ilman ääntä. Huuliltalukijan tehtävänä on joko sanoa toimintaohje ääneen tai tehdä ohjeen mukainen toiminta.

Toimintaohje voi olla myös piirrostehtävä. Huuliolukijan on piirrettävä osissa jokin kokonaisuus sen mukaan, mitä puhuja sanoo ilman ääntä. Puhuja voi sanoa esimerkiksi ”piirrä pää”, ”piirrä taivaalle aurinko” ja niin edelleen.

Päivitetty 29.9.2023