Sisäkorvaistutteen rakenne

​​Istutejärjestelmä koostuu ulkoisesta ja sisäisestä osasta.

Sisäkorvaistutteen sisäinen osa sijoitetaan kirurgisesti kalloluuhun ihon alle. Ulkoinen osa muodostuu ääniprosessorista ja lähetinkelasta. Ääniprosessoria pidetään korvan takana kuulokojeen tapaan, ja lähetinkela kiinnittyy magneetilla iholle istuterungon vastaanottimen päälle.

Ääniprosessorin mikrofonien kautta tulevat äänet muuttuvat digitaalisiksi signaaleiksi. Signaalit välitetään lähetinkelan kautta ihon alla olevaan istutteeseen. Istute muuntaa digitaalisen äänisignaalin sähköimpulsseiksi ja lähettää impulssit sisäkorvaan sijoitettuun elektrodiketjuun. Istutteen elektrodit stimuloivat sisäkorvan aistinsoluja ja kuulohermon soluja, jotka välittävät äänisignaalit aivoihin kuuloaistimuksen tuottamiseksi.

Sisäkorvaistutteen rakenne

  1. Ääniprosessori
  2. Lähetinkela
  3. Sisäkorvaistute
  4. Elektrodiketju sisäkorvan simpukassa
Suurennos korvasta ja läpileikkaus sen rakenteesta. Kuvassa näkyy ihossa kiinni oleva lähetinkela, jonka vastakappaleena ihon alla on sisäkorvaistute. Sisäkorva­istutteesta lähtee elektrodiketju, joka kiertyy sisäkorvan simpukkaan. 

Päivitetty  13.8.2020

Kyllä