Seuranta sisäkorvaistutekuntoutuksessa

Sisäkorvaistutteen toimintaa seurataan kontrollikäynneillä.

Aikuisilla potilailla istutteen toiminta ja säädöt tarkistetaan kontrollikäynneillä, joita on yleensä 1-2 vuoden välein. Ennen ääniprosessorin säätöjä käynneillä tehdään kuulontutkimuksia ja hälylausetestejä. Säätöjen tarkoitus on löytää käyttäjälle sopivin ärsyke- eli stimulaatiotaso ja saada paras mahdollinen apu kuulemiseen.

Alle kouluikäiset lapset käyvät kontrollikäynnillä vähintään puolivuosittain ja kouluikäiset vuosittain. Lapsen sisäkorvaistutehoito vaatii aikaa ja sitoutumista koko perheeltä. Lapsen kielen kehityksen tukemiseksi tarvitaan säännöllistä puheterapiaa usean vuoden ajan sekä kuulon ja kielellisten taitojen harjoittelua päivittäin.

Päivitetty  13.8.2020

Kyllä