Muut kuuntelunapuvälineet

Arkipäivän kuunteluolosuhteissa on usein taustahälyä ja äänen jälkikaiuntaa. Hälyisät ja kaikuisat tilanteet vaikeuttavat huomattavasti kuulolaitteiden käyttäjien kykyä tunnistaa puhetta.

Mitä etäämmällä kuulija on puhujasta, sitä heikompi on puhujasta etenevä ääni suhteessa tilan kaiuntaan ja taustahälyyn. Kuulolaitteisiin liitettävien lisäkuuntelunapuvälineiden tarkoitus on poimia puhujan ääni hyvälaatuisena ja voimakkaana läheltä puhujan suuta tai muuta äänilähdettä ja välittää ääni mahdollisimman häiriöttömänä kuulolaitteen käyttäjälle.

Päivitetty  26.5.2021

Kyllä