Mitä kuntoutusohjaaja tekee kuulonkuntoutuksessa?

Kuntoutusohjaus tukee kuulonkuntoutusta eri elämänvaiheissa.

Kuntoutusohjaaja

 • kartoittaa kuulokojeen tai muun apuvälineen käyttöä ja muuta kuntoutustarvetta
 • keskustelee potilaan kuulovikaan tai sairauteen liittyvistä erityispiirteistä, kuntoutuspalveluista ja tukimuodoista potilaan ja hänen läheistensä kanssa
 • pyrkii edistämään potilaan kommunikaatiota ja kuntoutusmotivaatiota
 • ohjaa ja neuvoo palvelujen ja etuisuuksien hakemisessa ja tekee tarvittavat suositukset ja lausunnot
 • tukee potilaan osallistumista arjen toimintoihin (esim. harrastuksiin ja muuhun sosiaaliseen elämään) kommunikaatiovaikeuksia ja ympäristön ennakkoluuloja minimoiden, jotta potilas ei syrjäytyisi
 • arvioi kuulon lisäapuvälineiden tarvetta ottaen huomioon kuulon suojauksen
 • ohjaa kuulon apuvälineiden käyttöä, asentaa pienoisapuvälineitä ja tekee tarvittavat suositukset ja lausunnot apuvälinehakemuksen liitteeksi
 • pyrkii edistämään potilaan toimintaympäristön kuuloesteettömyyttä.

Eri elämänvaiheissa kuntoutusohjaaja

 • tukee ja seuraa lapsen puheen ja kielenkehityksen edistymistä yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa
 • tukee potilaan koulunkäyntiä, opiskelua ja ammattiin ohjautumista
 • tukee potilaan työelämään pääsyä, työssäkäyntiä ja siellä pysymistä sekä eläkemahdollisuuksien kartoittamista
 • tukee iäkkäiden potilaiden turvallisen ja mielekkään elämän järjestämisessä.

Päivitetty  2.6.2021

Kyllä